Informace o výzvě

Podporované aktivity: 
  • Uplatňování a zlepšování organizačních forem a výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání, včetně tvorby individuálních vzdělávacích plánů, využití ICT a e-learningových aplikací, 
  • Zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání, 
  • Rozvoj poradenství, propracování a rozšíření nabídky asistenčních, speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, 
  • Vybudování „záchytné sítě“ pro osoby ohrožené předčasným odchodem ze systému vzdělávání a těch, kteří se chtějí do systému navrátit, 
  • Včasné zajištění minimální garantované péče o děti se sociokulturním znevýhodněním, 
  • Vzdělávání dětí cizinců (především jazykové) žijících na území ČR, 
  • Podpora neformálního vzdělávání a kompetencí v něm získaných, zdokonalování systému vzdělávání pracovníků NNO a středisek volného času, vytváření vzdělávacích modulů uznatelných jako součást dalšího vzdělávání.


Další informace: http://www.kr-olomoucky.cz/vyzvy-c-2-ii-gg-1-1-1-2-a-1-3-cl-1109.html

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena