Informace o výzvě

Celková částka alokovaná pro tuto výzvu: 200.000.000,- Kč

Omezení výše finanční podpory na 1 grantový projekt:
· minimální výše finanční podpory na 1 projekt: 700.000,- Kč
· maximální výše finanční podpory na 1 projekt: 7.000.000,- Kč

Výše finanční podpory na grantový projekt z OP VK může dosáhnout až 100 % způsobilých výdajů
projektu (85 % ze zdrojů ESF a 15 % z rozpočtu ČR).
 Další informace: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/2-vyzva-moravskoslezskeho-kraje-prioritni-osa-3-oblast

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena