Informace o výzvě

Termíny výzvy:
  • vyhlášení výzvy: 22.11.2010
  • ukončení výzvy: 7.1.2011
  • zahájení příjmu žádostí v listinné podobě: 27.12.2010
  • ukončení příjmu žádostí v listinné podobě: 7.1.2011, 12:00 hod.
Rozhodující je čas doručení. Všechny žádosti doručené po stanoveném termínu nebudou převzaty.
Žádosti musí být doručeny osobně na oddělení grantových schémat KÚKK.


Další informace: http://www.kr-karlovarsky.cz/kraj_cz/cinnosti/EU/OPvzdel/

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena