Informace o výzvě

Cíle oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami
jsou:
Rozvoj a uplatňování pedagogických metod a forem výuky podporujících rovný přístup ke vzdělávání, a zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér rovného přístupu.
Rozvoj poradenství a asistenčních, speciálně pedagogických a psychologických služeb.
Podpora úspěšnosti ve vzdělávání a prevence předčasných odchodů ze vzdělávání.
Vybudování systému včasné péče o děti se sociokulturním znevýhodněním.

Typ oprávněného žadatele: VŠ, školy a školská zařízení, sdružení a asociace škol, PO působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství, org. působící v oblasti volného času dětí a mládeže, města, obce a svazky obcí, NNO
Další informace: http://www.kr-karlovarsky.cz/kraj_cz/cinnosti/EU/OPvzdel/

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena