Informace o výzvě

Termíny výzvy:
  • Datum vyhlášení výzvy: 05.05. 2011
  • Příjem žádostí: od 19.05. 2011
  • Ukončení příjmu žádostí: Elektronická verze žádosti musí být finalizována žadatelem před doručením.
  • Listinná verze musí být doručena osobně do podatelny Krajského úřadu Plzeňského kraje do 14.07.2011 12:00 hod. Rozhodující bude čas uvedený na hodinách v podatelně.


Další informace: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/1-vyzva-plzenskeho-kraje-prioritni-osa-1-oblast-podpory-1-2

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena