Informace o výzvě

Cílem oblasti podpory je prohloubení nabídky dalšího vzdělávání a posílení informovanosti o nabídce dalšího vzdělávání.

Cílem globálního grantu je prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji podpořením kvality a rozsahu nabídky v oblasti dalšího vzdělávání, vzděláváním pracovníků vzdělávacích institucí, podpořením provázanosti dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním a posílení informovanosti o nabídce dalšího vzdělávání.Další informace: http://www.nuts2moravskoslezsko.cz/zip/op_3.2.doc

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena