Informace o výzvě

Oblast podpory podpoří následující typy činností:
 
1.      Zlepšování podmínek pro výuku technických, přírodovědných oborů a řemesel, včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech.
 
Podrobný popis možných činností spadajících do podporované aktivity oblasti podpory 1.1 je uveden v Příloze výzvy pro předkládání žádostí o finanční podporu č. 2 – Popis podporovaných aktivit 1.1.
 
V rámci podpory výuky technických, přírodovědných oborů a řemesel včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech budou podporovány obory vzdělávání uvedené jako součást přílohy č. 2 Výzvy. Dále budou podporovány obory vzdělávání ze skupiny oborů Obecná příprava podle Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání č. 211/2010 – skupina 79 Obecná příprava, a to v přírodovědných oborech (matematika, přírodopis, fyzika, chemie a zeměpis).

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena