Informace o výzvě

Název globálního grantu: Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji

Termín kola výzvy:

Datum vyhlášení: 30. září 2009

Datum zahájení příjmu listinné a elektronické podoby žádosti: 27. října 2009 od 8 hodin

Datum ukončení příjmu listinné a elektronické podoby žádosti: 25. listopadu 2009 do 12 hodin

Celý text výzvy, další dokumenty a informace najdete na stránkách www.kr-jihomoravsky.cz (záložka Granty a dotace - Granty a dotace EU - GG Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost).

Místem pro předkládání projektových žádostí je Jihomoravský kraj, Odbor regionálního rozvoje, oddělení evropských dotací, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno, 601 82, 3. patro, kancelář č. 327.

Informace poskytují:

Ing. Erika Dittrichová, DiS., projektová manažerka, tel. 541 651 231, e-mail: dittrichova.erika@kr-jihomoravsky.cz  

Ing. Jiří Michna, finanční manažer, tel. 541 651 242, e-mail: michna.jiri@kr-jihomoravsky.cz  

Mgr. Lenka Herčíková, projektová manažerka, tel. 541 651 397, e-mail: hercikova.lenka@kr-jihomoravsky.cz  

Ing. Barbora Hořavová, finanční manažerka, tel. 541 651 371, e-mail: horavova.barbora@kr-jihomoravsky.cz  

Ing. Bohdana Jelínková, vedoucí oddělení evropských dotací, tel. 541 651 311, e-mail: jelinkova.bohdana@kr-jihomoravsky.cz  

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena