Informace o výzvě

Cíl podporované aktivity/operace
  • Cílem je zajištění  kvalitní a dostupné zdravotní péče v souladu se standardy bezpečnosti provozu a evropskými standardy kvality péče v rámci vymezených mezinárodních sítí zdravotnických zařízení, a to prostřednictvím řízené modernizace a obnovy technického a přístrojového vybavení (zdravotnické prostředky) stávající infrastruktury zařízení poskytující zdravotní péči s důrazem na modernizaci specializovaných pracovišť akutní péče a dosažení standardů pro včasnou diagnostiku, diferenciální diagnostiku v oblastech zdravotní péče s nejhoršími ukazateli včasnosti záchytu onemocnění, nemocnosti, úmrtnosti a úspěšnosti léčebných intervencí ve srovnání s průměrem zemí EU.
Vymezení podporovaných aktivit
  • Podpora je zaměřena na modernizaci a obnovu diagnostických a terapeutických zdravotnických prostředků, jejichž výkonnost neumožňuje dosáhnout standardních parametrů kvality péče.
  • Výzva je zaměřena na dosažení standardů vybavenosti národní sítě specializovaných pracovišť zajišťujících komplexní onkologickou péči pro zajištění diagnostiky, léčby a "screening" - záchyt časných stádií onemocnění - tj. včetně modernizace odpovídajícího diagnostického a terapeutického zázemí: radiodiagnostické pracoviště, radioterapeutické pracoviště, pracoviště nukleární medicíny a specializované laboratoře.

Aktuality

Dne 13. 2. 2015 došlo k zvýšení alokace 19. výzvy oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví z 2 mld. Kč na 2,1 mld. Kč. Důvodem je odstranění omezení výše dotace pro zdravotnická zařízení poskytující částečné plnění závazku v rámci „Spolupracujících komplexních onkologických center“, kdy dosud vymezenou hranici 140 mil. Kč plnila zařízení společně, přičemž nyní tato hranice platí pro všechny subjekty.


 

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena