Informace o výzvě

Aktuality

2.4.2015 ŘO IOP oznamuje, že dne 30. 4. 2015 bude ukončena 12. kontinuální výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory v Integrovaném operačním programu v oblastech intervence 4.1a a 4.1b – Národní podpora cestovního ruchu.

13.6.2014 S platností od 13. 6. 2014 byla aktualizována Příručka pro žadatele a příjemce ve výzvě č. 12. Úpravy se týkaly kapitoly k podmínkám zadávání veřejných zakázek a kapitoly ke kontrolám projektů. Byl také prodloužen termín ukončení realizace projektu do 31. 12. 2015. Aktualizovány byly také přílohy Závazné postupy pro zadávání veřejných zakázek, Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace, Podmínky Stanovení výdajů na financování akce, Krácení peněžních prostředků při porušení Podmínek Stanovení výdajů a Soupiska faktur.

1.1.2014 Dovolujeme si upozornit, že v souvislosti se změnou limitů pro veřejné zakázky byly s platností od 1. 1. 2014 revidovány Příručky pro žadatele a příjemce ve všech oblastech intervence Integrovaného operačního programu MMR.
31.12.2012 Na základě rozhodnutí Řídicího orgánu Integrovaného operačního programu došlo s platností od 31. 1. 2012 ke změně 12. kontinuální výzvy pro předkládání projektů v prioritních osách 4a a 4b IOP - Národní podpora cestovního ruchu. Byly změněny podporované aktivity; aktivita b) zavádění a informační podpora národních a mezinárodních standardů ve službách CR (zahrnující zejména certifikace, manuály, metodiky, systémy, kontroly) byla vyřazena z podporovaných aktivit. Alokace vyhrazená pro tuto aktivitu byla převedena na podporu projektů předložených v aktivitě e) podpora prezentace ČR jako destinace cestovního ruchu. Dále došlo ke změně kontaktních údajů na pracovníky Centra pro regionální rozvoj ČR.

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena