Seminář Dotační příležitosti pro žadatele k aktuálním výzvám IROP č. 79 a 80

Seminář Dotační příležitosti pro žadatele k aktuálním výzvám IROP č. 79 a 80

Typ akce: Seminář
Termín konání: 16. 5. 2018 9:00 - 15:00 Přidat do svého kalendáře
Adresa místa konání: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Sál Zastupitelstva, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové

Předmětem semináře bude představení aktuálně vyhlášených výzev č. 79 "Sociální bydlení II" a č. 80 "Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II". 

V rámci výzev č. 79 a 80 je podporováno pořízení sociálních bytů formou rekonstrukce bytů či adaptace nebytových prostor a pořízení nezbytného vybavení. Podporován je také nákup bytů i nová výstavba (pokud se nejedná o lokality vyjmenované v příloze č. 10 Specifických pravidel). Byty musí naplňovat parametry sociálního bydlení uvedené ve Specifických pravidlech. Nájemní smlouva musí být uzavřena s osobou z cílové skupiny (osoby v bytové nouzi – viz seznam ve Specifických pravidlech - které nemají uzavřenou jinou nájemní smlouvu, nemají ve vlastnictví/spoluvlastnictví jinou nemovitost použitelnou pro bydlení a zároveň jejich čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,6 násobek průměrné hrubé měsíční mzdy), přičemž minimálně 50 % členů užívajících domácnost musí být v ekonomicky aktivním věku (15 až 64 let, děti pod 15 let se zde nezapočítávají). Podmínky programu je nutné plnit po dobu 20 let, po tuto dobu je třeba zajistit cílové skupinědostupnost sociální práce. O podporu mohou žádat obce, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, naopak, nelze podpořit projekt, jehož žadatelem je podnikatelský subjekt.  

Seminář se uskuteční ve středu 16. května 2018 (09:00 – 12:00) na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje, v Sále zastupitelstva.

VSTUP ZDARMA. Na seminář se prosím registrujte předem, nejpozději do 10.května 2018 skrze stručný formulář ZDE.

Pozvánka ke stažení zde.

Program ke stažení zde.

V případě dotazů nás můžete kontaktovat na e-mailu hana.dolezalova@mmr.cz.

Těšíme se na viděnou.

Eurocentrum Hradec Králové

 

Text výzvy č. 79 „Sociální bydlení II.“ a výzvy č. 80  „Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II.“ včetně Specifických pravidel a ostatních příloh naleznete na odkazech:

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-79-Socialni-bydleni-II

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-80-Socialni-bydleni-pro-socialne-vyloucene-lokality-II 

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena