Seminář Dotace EU a AUDITY - Ostrava

Seminář Dotace EU a AUDITY - Ostrava

Typ akce: Seminář
Termín konání: 25. 6. 2018 9:30 - 13:30 Přidat do svého kalendáře
Adresa místa konání:

VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta, Havlíčkovo nábřeží 38a, Ostrava, místnost E115 (přízemí, naproti hlavního vchodu, vedle bufetu)

Seminář poskytne informace o nejčastějších nedostatcích a oblastech zjištění při auditních kontrolách u projektů spolufinancovaných z evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) se všeobecným zaměřením na všechny operační programy. 

Účastníci se dozvědí praktické příklady z rizikových oblastí přímo od zástupců Ministerstva financí a zároveň budou mít příležitost konzultovat případné nejasnosti při realizaci svého projektu. 

Semináře jsou určeny pro všechny příjemce a potenciální žadatele v rámci ESIF. Získané informace mohou pomoci zorientovat se v dané problematice starostům, pracovníkům ve veřejné správě nebo soukromé sféře, zástupcům neziskových organizací a všem dalším zájemcům zabývající se realizací projektů podporovaných z fondů EU.

 

VSTUP ZDARMA.

Kapacita semináře je omezena. Prosím, registrujte se předem, a to do 18. června 2018 

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena