Seminář Dotace EU a AUDITY - Karlovy Vary

Seminář Dotace EU a AUDITY - Karlovy Vary

Typ akce: Seminář
Termín konání: 21. 5. 2018 9:30 - 13:30 Přidat do svého kalendáře
Adresa místa konání: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

Účastníci semináře získají přehled o auditním procesu, což jim umožní získat bližší představu, s čím vším se může jejich projekt setkat, čeho se mají případně vyvarovat a mít větší jistotu při realizaci svého projektu.

Seminářem provedou zástupci Auditního orgánu Ministerstva financí. Ti vysvětlí nejčastější auditní pochybení, která se vyskytují v praxi. Podstatná část semináře bude také věnována informacím o auditech v oblasti veřejných zakázek a v oblasti realizace projektu. V závěru semináře bude vyhrazen dostatečný prostor pro všechny případné dotazy a náměty.

Semináře jsou určeny pro všechny příjemce a potenciální žadatele v rámci ESIF. Získané informace mohou pomoci zorientovat se v dané problematice starostům, pracovníkům ve veřejné správě nebo soukromé sféře, zástupcům neziskových organizací a všem dalším zájemcům zabývajícím se realizací projektů podporovaných z fondů EU.

 

VSTUP ZDARMA.

Na seminář se prosím registrujte předem, a to do 17. května 2018 na email hana.brozova@mmr.cz Kapacita je omezena.

Pozvánka a program budou přiloženy v nejbližší době.

Pro další informace k semináři kontaktujte Bc. et Bc. Hanu Brožovou (mob. 734 418 535, hana.brozova@mmr.cz).

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena