Dotační příležitosti pro žadatele k aktuálním výzvám IROP - výzva č. 78 "Energetické úspory v bytový

Dotační příležitosti pro žadatele k aktuálním výzvám IROP - výzva č. 78 "Energetické úspory v bytový

Typ akce: Seminář
Termín konání: 30. 5. 2018 9:30 - 13:00 Přidat do svého kalendáře
Adresa místa konání: Dům techniky, 1. patro, velká zasedací místnost, náměstí Republiky 2686, Pardubice

Předmětem semináře bude představení aktuálně vyhlášené výzvy č. 78 „Energetické úspory v bytových domech III“.

Seminář je primárně určen potenciálním žadatelům, na které jsou výzvy zaměřeny.

Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou:

  • vlastníci bytových domů, kromě fyzických osob nepodnikajících,
  • společenství vlastníků jednotek
  • bytová družstvajako správci bytových domů podle zákona č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev 

Prezentace přednesou a Vaše dotazy zodpoví zástupci Eurocentra Pardubice a Centra pro regionální rozvoj ČR.

Účast na akci je zdarma.

Na seminář se prosím registrujte předem, nejpozději do 25. května 2018 přes formulář ZDE nebo na email: radka.kozlova@mmr.cz

Další informace naleznete v přiložené pozvánce a programu semináře.

  • POZVÁNKA (ve formátu PDF, velikost: 386 kB)
  • PROGRAM (ve formátu PDF, velikost: 455 kB)


Těšíme se na Vaši účast!


Podklady na seminář naleznete níže:  

Text výzvy č. 78 včetně Specifických pravidel a ostatních příloh naleznete na odkaze:  http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-78-Energeticke-uspory-v-bytovych-domech-III

Další informace: 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů je 300 000 Kč a maximální výše je 90 000 000 Kč.

Hlavní podporované aktivity:

  • Zlepšení tepelně – technických parametrů stavebních konstrukcí bytového domu
  • Instalace technologií

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena