Kulatý stůl k budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2027

Kulatý stůl k budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2027

Typ akce: Akce pro veřejnost
Termín konání: 11. 12. 2023 9:00 - 15:00 Přidat do svého kalendáře
Adresa místa konání: Ministerstvo pro místní rozvoj, Akademie veřejného investování – vchod z Pařížské ulice 4, Praha 1
 
Upřesnění místa / času konání: Kulatý stůl budoucnost - AVI Praha, 9 hod
Kapacita: 200 (zbývá volných míst: 12)
Uzávěrka přihlášek: 6. 12. 2023 23:59
Evropské fondy stojí na rozcestí. V České republice jsme se naučili „čerpat“ prostředky politiky soudržnosti, k dispozici máme historicky největší objem podpory z rozpočtu EU a realizujeme desítky tisíc projektů. Cílem kulatého stolu Národního orgánu pro koordinaci Ministerstva pro místní rozvoj bylo společně s partnery zahájit otevřenou debatu o nutné proměně způsobu využívání evropských fondů. Informací a zkušeností máme mnoho – jak s nimi chceme a budeme pracovat?  Zástupci ministerstva pro místní rozvoj a odborníci z vybraných institucí diskutovali o tom, jak co nejlépe využít prostředky z evropských fondů v novém programovém období po roce 2027.Diskuze byla rozdělena do 4 bloků. Jednotlivé části zahájily prezentace společnosti Ernst & Young, které shrnuly výsledky evaluací programového období 2014-2020.

00:00 Úvodní slovo moderátorky konference Kateřiny Neveselé
02:24 Úvodní slovo ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše
18:27 Teoretický rámec diskuze

24:21 Výsledky dopadových evaluací EY
32:32 Efekty politiky soudržnosti v ČR a další rozpočtová perspektiva
Jaký by měl být význam politiky soudržnosti v kontextu HDP a výdajů z veřejných rozpočtů? Jak budeme pokrývat investiční potřeby ČR s ohledem na potřebu konsolidace veřejných financí? A o jakou pozici politiky soudržnosti bychom měli v budoucí finanční perspektivě usilovat? 
Hosté: Marek Havrda (ÚV ČR), Helena Horská, ekonomka, Veronika Ondráčková (MF), Petr Zahradník (NERV)

01:22:11 Výsledky dopadových evaluací EY
01:31:44 Nízkouhlíkové hospodářství, ochrana životního prostředí 
Je ČR připravená na naplnění cílů balíčku „Fit for 55“? Jak by měla koheze reagovat na tento balíček v oblasti energetických úspor a obnovitelných zdrojů energií?  A jak nejlépe mohou fondy přispět k záchraně poškozených ekosystémů? 
Hosté: Petr Holub (MŽP), Štěpán Chalupa (KOZE), Pavlína Kulhánková (MPO), Jan Plesník (AOPK ČR), Ondřej Ptáček (PwC) 

02:33:40 Výsledky dopadových evaluací EY
02:42:32 Podnikání a konkurenceschopnost, výzkum, vývoj a inovacePodpora propojení aplikovatelného výzkumu s podnikovou praxí – pokračovat, a pokud ano, jak? Jakou roli by měly hrát finanční nástroje v podpoře podnikatelského sektoru? Hraje podpora podnikání klíčovou roli v rozvoji regionů? 
Hosté: Bohuslav Čížek (SPD ČR), František Jochman (KÚ Ústeckého kraje), Tomáš Nidetzký (NRB), David Póč (MUNI), David Sventek (EHSV)

03:42:50 Výsledky dopadových evaluací EY
03:51:44 Sociální začleňování, vzdělávání
Má být podpora zaměstnanosti spojená s individuálním přístupem k sociální práci? Jak snížit disparity regionálního školství, jak podpořit vzdělanost a dovednosti v souvislosti s novými výzvami Průmyslu 4.0?
Hosté: Jan Grulich (ZŠ a MŠ Trivium Plus), Jan Husák (Romodrom), Martin Šimáček (MMR)

04:32:57 Závěrečné slovo
 
Program konference a medailonky jednotlivých řečníků naleznete v příloze.

 

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena