Informace o výzvě

Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt 2 mil. Kč
Maximální výše dotace 100 mil. Kč
Pro projekty zakládající veřejnou podporu je maximální výše dotace snížena na 50 mil. Kč.

Další informace: http://www.jihovychod.cz/cs/pro-zadatele/aktualni-vyzvy/dokumentace-k-vyzve-2-1/2-1-vyzva-k-16-6-2010

Připojené dokumenty

Odebírejte aktualizace této stránky

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena