Informace o výzvě

Aktuality

27. 6. 2014 S platností od 27. 6. 2014 byla aktualizována Příručky pro žadatele a příjemce ve výzvě č. 8. Úpravy se týkaly kapitoly k podmínkám zadávání veřejných zakázek a kapitoly ke kontrolám projektů. Aktualizovány byly také přílohy Závazné postupy pro zadávání veřejných zakázek, Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Soupiska faktur. Nově byl přidán vzor Hlášení o udržitelnosti.

1.1. 2014 Dovolujeme si upozornit, že v souvislosti se změnou limitů pro veřejné zakázky byly s platností od 1. 1. 2014 revidovány Příručky pro žadatele a příjemce ve všech oblastech intervence Integrovaného operačního programu MMR.

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena