Informace o výzvě

Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou nestátní neziskové organizace a zájmová sdružení právnických osob s celorepublikovou působností v cestovním ruchu.
           
Alokace výzvy je 150 000 000,- Kč, příjem žádostí končí 1. října 2014.

Aktuality

21.11.2014 MMR navýšilo alokaci u 25. Výzvy pro oblast intervence 4.1 Národní podpora cestovního ruchu
Na základě mimořádného uvolnění úspor v realizovaných projektech došlo k navýšení volných finančních prostředků v programu. S ohledem na převis podaných žádostí o podporu, navýšil dne 21. listopadu 2014 Řídicí orgán IOP finanční podporu u výzvy č. 25, oblast intervence 4.1 Národní podpora cestovního ruchu. Výzva je navýšena celkem o 214 156 278,- Kč na částku 364 156 278,- Kč (309 532 836,- Kč ERDF + 54 623 442,- Kč SR

S platností od 11. 7. 2014 je aktualizován text 25. výzvy, oblast intervence 4.1 Národní podpora cestovního ruchu. Úpravy se týkají  informací ke způsobilým výdajům a vícecílovosti. Text výzvy byl tímto uveden v soulad s Příručkou pro žadatele a příjemce. 

Odebírejte aktualizace této stránky

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena