Informace o výzvě

Aktualita

4.12.2014 V návaznosti na aktualizaci Strategie dočerpání IOP a na aktuální disponibilní alokaci v IOP je ke  4. prosinci 2014 navýšena 22. výzva IOP o 297 mil. Kč (podíl EU) na konečných 697 mil. Kč podílu ERDF.

18. 6. 2014 Došlo k navýšení alokace finanční podpory z ERDF z 250 mil. Kč na 400 mil. Kč.

30.5.2014 S platností od 30.5.2014 byla aktualizována Příručka pro žadatele a příjemce ve výzvě č. 22. Úpravy se týkaly kapitoly k podmínkám zadávání veřejných zakázek a přílohy č. 2 Pravidla publicity. Aktualizována byla také příloha č. 5 Závazné postupy pro zadávání veřejných zakázek. Nově byly přidány Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

2.5.2014 S platností od 2. května 2014 byla aktualizována Příručka pro žadatele a příjemce ve výzvě č. 22 v o. i. 2.1 IOP. Úpravy se týkaly pravidel publicity (viz příloha č. 2 Příručky), nového způsobu zaokrouhlování výdajů v soupisce faktur a způsobu výpočtu monitorovacího indikátoru. 

Cílem podpory je inovace poskytovaných služeb technologických center obcí s rozšířenou působností v návaznosti na technologická centra krajů a data sdílená s registry veřejné správy a následná konsolidace IT prostředí samosprávy. Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou obce.
 
Alokace výzvy je 250 000 000,- Kč. Příjem žádostí končí 30. června 2014.

Odebírejte aktualizace této stránky

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena