Informace o výzvě

Podpora je zaměřena na revitalizaci a regeneraci prostředí problémových sídlišť postavených v hromadné bytové výstavbě a na renovaci bytových domů situovaných v těchto sídlištích nebo historických jádrech měst. 

Příjemci
Aktivita Revitalizace veřejných prostranství 5.2a) a 5.2c):
 • obce (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích).
Aktivita Regenerace bytových domů 5.2b) a 5.2c):
 • vlastníci bytových domů:
  • obce (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích),
  • bytová družstva či další obchodní společnosti (zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník),
  • vlastníci jednotek sdružení ve společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona (zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů),
  • další právnické a fyzické osoby vlastnící bytový dům (např. občanský zákoník).
  • obce a nestátní neziskové organizace v případě zajištění moderního sociálního bydlení při renovacích stávajících budov.

Odebírejte aktualizace této stránky

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena