SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí n. L., Revitalizace areálu školy 4. - 6. etapa + CEDOP

Programové období: 2007-2013
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 9 ROP NUTS II Severozápad
Příjemce: Ústecký kraj
Registrační číslo: CZ.1.09/1.3.00/18.00384
Zahájení projektu: 1. 9. 2009
Ukončení projektu: 31. 5. 2012

Informace o projektu

Základním cílem projektu je zkvalitnění infrastruktury regionálního významu prostřednictvím modernizace, rekonstrukce a dostavby areálu Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické v Ústí nad Labem.
Specifickým cílem projektu je kvalitní, moderní a dobře vybavená infrastruktura pro vzdělávání s regionálním významem, prostřednictvím modernizace, rekonstrukce a dostavby Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické v Ústí nad Labem.
Význam projektu spočívá v řešení následujících potřeb školy:
-nedostačující kapacita pro výuku,
-potřeba modernizace učebních technologií,
-potřeba inovace výuky.
Smysluplnost projektu spočívá v zacílení a koncentraci investičních aktivit odpovídajících řešení výše uvedené potřeby na školu, která se řadí mezi páteřní školy, tvořící budoucí základ krajského vzdělávacího systému.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 111 767 931,46 Kč
Veřejné zdroje ČR: 19 723 752,00 Kč
 
Celková částka: 131 491 683,00 Kč

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena