Rovnost žen a mužů

Předběžná podmínka se vztahuje na prosazování rovného zacházení s muži a ženami v rámci přípravy a implementace programů v souladu s platnou evropskou legislativou.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena