Přínosy strukturálních fondů a kohezní politiky v ČR

Zhodnocení přínosů strukturálních fondů a kohezní politiky pro Českou republiku.

Operační program Národní strategický referenční rámec
Tematické zaměření evaluace jiné
Rok ukončení 2014
Hlavním úkolem této studie je zhodnotit přínosy strukturálních fondů a kohezní politiky pro Českou republiku ve třech pilířích udržitelného rozvoje – v ekonomickém, environmentálním a sociálním. Materiál se zaměřuje na období 2004 (kdy ČR vstoupila do EU) až 2013/2014 a posuzuje tak přínosy kohezní politiky za 10 let členství České republiky v EU, tzn. ve dvou na sebe navazujících programových obdobích 2004 – 2006 a 2007 – 2013.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena