Programové období 2014-2020 > Programy > Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020

Program spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014–2020

Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020 podporuje regionální a místní projekty s přeshraničním významem připravované ve spolupráci českých a saských kooperačních partnerů. Program navazuje na dlouholetou úspěšnou česko-německou spolupráci v rámci programů Phare CBC, INTERREG IIIA a Cíl 3, jejíž tradice sahá až do roku 1994. V programovém období 2014-2020 je na podporu projektů přeshraniční spolupráce v česko-saském pohraničí k dispozici 157,9 mil. EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Programové území je na české straně vymezeno Karlovarským, Ústeckým a Libereckým krajem, na saské straně jej tvoří zemské okresy Vogtlandkreis, Zwickau, Erzgebirgskreis, Mittelsachsen, Sächsische Schweiz – Osterzgebirge, Bautzen a Görlitz a města s postavením okresu Dresden a Chemnitz. Kromě toho patří k programovému území durynské okresy Greiz a Saale-Orla.
05-CZ-SN-(2014-2020).jpg?width=450&height=317

    Nebyly nalezeny žádné výzvy.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena