Programové období 2014-2020 > Programy > Program meziregionální spolupráce INTERACT III

Program meziregionální spolupráce INTERACT III

Evropská komise přijala za účasti Norska a Švýcarska dne 13. srpna 2015 nový evropský meziregionální program Interact III v hodnotě přibližně 40 mil. EUR. z Evropského fondu regionálního rozvoje. Cílem programu je identifikovat, popsat a rozšířit přístupy vedoucí k správnému řízení programů Evropské územní spolupráce (EÚS), neboť vzájemná kooperace institucí členských států těchto programů je mimořádně složitá. Ve své podstatě lze program INTERACT považovat za servisní program.

    Nebyly nalezeny žádné výzvy.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena