Informace o fondech

Informace o fondech

Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti (HSS). Právě jejich prostřednictvím se rozdělují finanční prostředky určené ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy a jejich regiony.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena