Programové období 2014-2020 > Programy > Program URBACT III

Operační program URBACT III je programem Evropské územní spolupráce, který navazuje na ukončené programy URBACT I a URBACT II.

    Nebyly nalezeny žádné výzvy.

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena