Programové období 2014-2020 > Programy > Program URBACT III

Program URBACT III

Operační program URBACT III je programem Evropské územní spolupráce, který navazuje na ukončené programy URBACT I a URBACT II.

Konkrétní cíle programu

  • TVORBA MEZINÁRODNÍCH SÍTÍ k podpoře měst při vytváření a implementaci integrovaných městských strategií, k usnadnění výměny zkušeností a znalostí, vzájemného učení partnerů a šíření příkladů úspěšných příkladů z praxe. Výstupem spolupráce měst v rámci sítí jsou místní akční plány každého z měst - řešení daného problému na místní úrovni. Tyto místní akční plány jsou tvořeny za podpory místních podpůrných skupin složených z aktérů angažujících se v daném tématu a umožňují tedy praktické využití partnerského přístupu k rozvoji území, který dle zkušeností z vyspělých evropských zemí přináší významné synergické efekty a pomáhá nacházet nejefektivnější řešení problémů. Nově v tomto programovém období lze akční plány nejen vytvářet, ale sítí lze využít i k implementaci nebo přenosu existujících akčních plánů. Potencionálními partnery v sítích jsou města, městské části a organizované aglomerace, dále instituce vlastněné městem, zástupci veřejné správy na regionální a národní úrovni, státní univerzity a výzkumná centra zapojení do rozvoje měst.  
  • ROZVOJ SCHOPNOSTÍ aktérů zapojených do rozvoje měst vytvářet a implementovat takové strategie rozvoje měst, které jsou integrované a zapojují veřejnost.
  • UPLATNĚNÍ A ŠÍŘENÍ ZNALOSTÍ o tvorbě a implementaci strategií udržitelného rozvoje měst na místní, regionální i národní úrovni.

Více o projektech URBACT III realizovaných v programovém období 2014-2020 se dozvíte na webstránce programu zde.

    Nebyly nalezeny žádné výzvy.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena