Programové období 2014-2020 > Programy > Program URBACT III

Program URBACT III

Operační program URBACT III je programem Evropské územní spolupráce, který navazuje na ukončené programy URBACT I a URBACT II.

Konkrétní cíle programu URBACT III:

  • TVORBA MEZINÁRODNÍCH SÍTÍ k podpoře měst při vytváření a implementaci integrovaných městských strategií, k usnadnění výměny zkušeností a znalostí, vzájemného učení partnerů a šíření úspěšných příkladů z praxe. Výstupem spolupráce měst v rámci partnerských Sítí měst jsou místní akční plány každého z měst - řešení daného problému na místní úrovni, které jsou tvořeny za podpory místních podpůrných skupin. V tomto programovém období se lze dále připojit k dvěma novým typům sítí - Implementačním sítím a Sítím přenosu.
  • ROZVOJ SCHOPNOSTÍ aktérů zapojených do rozvoje měst vytvářet a implementovat takové strategie rozvoje měst, které jsou integrované a zapojují veřejnost.
  • UPLATNĚNÍ A ŠÍŘENÍ ZNALOSTÍ o tvorbě a implementaci strategií udržitelného rozvoje měst na místní, regionální i národní úrovni.

AKTUÁLNĚ:

V rámci Operačního programu URBACT III již nebudou otevřeny žádné nové výzvy. Momentálně finišuje příprava OP URBACT IV, nové výzvy v tomto programu budou vyhlášeny pravděpodobně v létě 2022.

Více o projektech URBACT III realizovaných v programovém období 2014-2020 se dozvíte na webu www.urbact.eu.

Nejaktuálnější informace týkající se pokynů pro příjemce a náležitostí dokladování naleznete na webu Centra pro regionální rozvoj, konkrétně na tomto odkaze: https://www.crr.cz/eus/archiv-eus/cil-3/nalezitosti-dokladovani/

    Nebyly nalezeny žádné výzvy.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena