Programové období 2014-2020 > Programy > Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 -2020

Program je zaměřen na regionální a místní projekty s přeshraničním významem. Podmínkou podpory z programu je příspěvek projektu k dosažení příslušného specifického cíle a splnění dalších podmínek programu. Mezi ty patří především princip vedoucího partnera, princip přeshraniční spolupráce a má prokazatelný pozitivní přeshraniční dopad na dotační území po obou stranách hranice.

O prostředky budou mohou žádat veřejnoprávní instituce nebo neziskové organizace. Podrobný výčet vhodných žadatelů je stanoven pro každou investiční prioritu zvlášť. Ve vybraných investičních prioritách mohou žádat i malé a střední podniky.

Podpora je určena pro projekty s pozitivním přeshraničním dopadem na území Karlovarského, Plzeňského a Jihočeského kraje a příhraniční části vládních okresů Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko.

Mapa dotačního území

V programovém období 2014-2020 je na podporu projektů spolupráce podél česko-bavorské hranice k dispozici 103,4 mil. EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

    Nebyly nalezeny žádné výzvy.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena