Programové období 2014-2020 > Programy > INTERREG V-A Slovensko - Česká republika

INTERREG V-A Slovensko - Česká republika

Cílem programu je prostřednictvím společných přeshraničních projektů řešit společné výzvy příhraničních regionů. Program je zaměřen na podporu investic podniků do výzkumu a inovací, investice do vzdělávání, zachování, ochranu, propagaci a rozvoj přírodního a kulturního dědictví a podporu spolupráce mezi občany a institucemi.

Oprávněné území na úrovni NUTS III , nacházející se na území České republiky (Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj, Jihomoravský kraj) a na území Slovenské republiky (Žilinský samosprávný kraj, Tenčínský samosprávný kraj , Trnavský samosprávný kraj). Za určitých podmínek bude možné realizovat ve smyslu čl.20 bodu 2, nařízení 1299/2013 i projektové aktivity nad rámec tohoto území. 
mapa_1.jpg?width=650&height=459
Oprávnění žadatelé: veřejnoprávní, neziskové organizace nebo i v některých případech podnikatelské subjekty


Projekt s názvem

Zajištění činnosti Národního orgánu v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

jehož cílem je zabezpečení přípravy, realizace, monitorování, kontroly a propagace programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, je spolufinancován Evropskou unií. Výše finanční podpory z ERDF činí 69 871,67 €.
 

    Nebyly nalezeny žádné výzvy.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena