Programové období 2014-2020 > Programy > Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020

Program spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014–2020

Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020 podporuje regionální a místní projekty s přeshraničním významem připravované ve spolupráci českých a saských kooperačních partnerů. Program navazuje na dlouholetou úspěšnou česko-německou spolupráci v rámci programů Phare CBC, INTERREG IIIA a Cíl 3, jejíž tradice sahá až do roku 1994. V programovém období 2014-2020 je na podporu projektů přeshraniční spolupráce v česko-saském pohraničí k dispozici 157,9 mil. EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

    Nebyly nalezeny žádné výzvy.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena