EU pro zdraví

Program „EU pro zdraví“ (EU4Health) je v programovém období 2021-2027 hlavním finančním nástrojem pro realizaci cílů EU v oblasti veřejného zdraví. Tento program navazuje na Třetí víceletý program činnosti EU v oblasti zdraví na období 2014–2020 (tzv. 3. akční program) avšak disponuje více než desetinásobným rozpočtem ve výši 5,3 miliard EUR.
 
Program je přímo řízen Evropskou komisí, resp. její výkonnou agenturou HaDEA (Health and Digital Executive Agency) sídlící v Bruselu.
 
Program reaguje na zkušenost s pandemií Covid-19 a má za cíl lépe připravit EU na závažné zdravotní hrozby, zejména prostřednictvím posilování připravenosti a odolnosti zdravotních systémů členských států.
 
Základním principem programu je „vysoká přidaná hodnota Unie“, program tedy podpoří iniciativy, které doplňují aktivity probíhající na národní úrovni s cílem zlepšit lidské zdraví v celé Unii. Standardně se jedná o iniciativy, které společně realizuje několik partnerů z různých zemí zapojených do programu, a kde velkou roli hraje vzájemná koordinace či výměna údajů, zkušeností a dobré praxe.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena