Úloha ŘKV při přípravě dokumentů na roky 2004 až 2006

Řídící a koordinační výbor během předvstupního období projednával přípravu Česka na politiku hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie, a to včetně přípravy programových dokumentů - Národního rozvojového plánu ČR 2004—2006 a souvisejících operačních programů.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena