Evropské fondy v ČR > Programové období 2007-2013 > Ostatní > Legislativa > Strategické obecné zásady Společenství - česká verze

Strategické obecné zásady Společenství - česká verze

Dne 6. října 2006 schválila Rada Evropské unie Strategické obecné zásady Společenství pro soudržnost (SOZS), které vymezují orientační rámec pro intervenci Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti v členských státech EU.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena