Evropské fondy v ČR > Programové období 2007-2013 > Ostatní > Legislativa > Prováděcí nařízení ke strukturálním fondům a Fondu soudržnosti pro období 2007—2013

Prováděcí nařízení ke strukturálním fondům a Fondu soudržnosti pro období 2007—2013

Nařízení komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a dále k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena