Evropské fondy v ČR > Programové období 2004-2006 > Nástroje politiky soudržnosti

Nástroje politiky soudržnosti

Politika soudržnosti je jedním z hlavních nástrojů sloužícím k naplňování cílů Evropské unie v oblasti hospodářské, sociální a územní soudržnosti. Pomáhá vyrovnávat rozdíly mezi úrovní rozvoje regionů a členských států EU. K naplňování těchto cílů slouží fondy politiky soudržnosti, které v ČR navázaly na čerpání z předvstupních nástrojů.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena