Za období 2014-2020 bylo příjemcům proplaceno 480,9 miliard Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena