Ve srovnání čerpání z fondů EU si Česko vede historicky nejlépe, v žebříčku sedmadvacítky je na 9. m

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena