MMR: Příjem žádostí v programu INTERREG Bavorsko – Česko 2021–2027 je zahájen. Během sedmi let posky

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena