Kde fondy EU pomáhají: Odbahnění i solární panely. Rybníkářská střediska na Vysočině zmodernizovala

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena