Jak lépe a cíleně investovat prostředky z fondů EU? MMR připravuje debatu u kulatého stolu

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena