8. února 2012

V úvodu jednání informovali zástupci ministerstva pro místní rozvoj členy skupiny o stavu jednání o textech nařízení v Pracovní skupině pro strukturální opatření. Dalšími body programu byly informace o dalším postupu rozpracování národních rozvojových priorit do tematických okruhů a projednání regionální dimenze budoucí kohezní politiky.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena