6.října 2011

Hlavními body společného jednání koordinačních výborů NSRR a Meziregionální poradní skupiny MMR pro budoucnost kohezní politiky byly informace o aktuálním stavu přípravy národních rozvojových priorit kohezní politiky pro programové období po roce 2013 na národní i evropské úrovni a o dosavadním projednávání budoucí kohezní politiky na úrovni Evropské unie. Zazněly také informace o regionálním rozměru rozvojových priorit – Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 + a stavu věcného pokroku NSRR, tedy o stavu plnění indikátorů a jejich vyhodnocení na úrovni čtyř strategických cílů NSRR.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena