29. srpna 2012

Ve středu 29. srpna 2012 se sešli členové meziregionální poradní skupiny ke svému desátému jednání. V úvodu informovali zástupci ministerstva pro místní rozvoj členy skupiny o průběhu a výsledcích projednávání budoucí kohezní politiky na úrovni Evropské unie. Na programu byly dále informace o dalším postupu rozpracování národních rozvojových priorit do tematických okruhů a projednání regionální dimenze budoucí kohezní politiky v podmínkách České republiky.  

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena