Zhodnocení záměru komunikačních aktivit ROP SV pro rok 2014

​Analýza byla zaměřena na posouzení vizuální podoby chystané kampaně.

Operační program ROP Severovýchod
Druh evaluace ad-hoc
Tematické zaměření evaluace publicita
Rok ukončení 2014
Programové období 2007–2013
Analýza byla zaměřena na posouzení vizuální podoby chystané kampaně, vhodnosti zvolených komunikačních nástrojů, provázanosti komunikačních nástrojů, harmonogramu nasazení komunikačních nástrojů, dále navrhla další podpůrné aktivity, možnost využití guerilla marketingu a nových komunikačních nástrojů (Facebook, Youtube, apod.).

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena