Zhodnocení ROP Moravskoslezsko z pohledu Stanoviska SEA

Posouzení souladu realizace ROP Moravskoslezsko s podmínkami Stanoviska SEA.

Operační program ROP Moravskoslezsko
Druh evaluace ex-post
Tematické zaměření evaluace řízení a implementace
Rok ukončení 2015
Programové období 2007–2013
Cílem této evaluace bylo posouzení souladu realizace ROP Moravskoslezsko s podmínkami Stanoviska SEA k tomuto Programu.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena