Zhodnocení přínosů projektů ROP SZ

Zhodnocení přínosů projektů ROP SZ se zaměřením na města Cheb a Chomutov.

Operační program ROP Severozápad
Druh evaluace ad-hoc
Tematické zaměření evaluace jiné
Rok ukončení 2012
Programové období 2007–2013
Zhodnocení přínosů projektů ROP SZ (míra příspěvku ROP SZ k plnění cílů ROP SZ a NSRR - analýza finančního a věcného pokroku, naplňování cílů) s podrobnějším zaměřením na území měst Cheb a Chomutov (vyhodnocení socioekonomického kontextu a vyhodnocení projektů podpořeného území).

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena