Zhodnocení nutnosti koncentrace finančních prostředků na větší projekty

Analýza věcného zaměření projektů v OP PI za účelem přesunu zájmu žadatelů o větší projekty.

Operační program Operační program Podnikání a inovace
Druh evaluace ad-hoc
Tematické zaměření evaluace řízení a implementace
Rok ukončení 2010
Programové období 2007–2013
Provést analýzu věcného zaměření projektů v OP PI, zejména pak v programu ROZVOJ, ve smyslu přesunu zájmu žadatelů od technologicky a finančně méně náročných projektů k projektům s větší finanční náročností.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena