Zhodnocení nastavení struktury oprávněných žadatelů z ROP SV

Operační program ROP Severovýchod
Druh evaluace ad-hoc
Tematické zaměření evaluace absorpční kapacita
Rok ukončení 2014
Programové období 2007–2013
V návaznosti na požadavek senátora Vladimíra Drymla MMR-NOK doporučilo ŘO ROP SV provést tuto evaluaci, jejímž cílem bylo posoudit soulad stanoveného okruhu oprávněných žadatelů o dotaci z ROP SV s legislativou ČR, EU a relevantními dokumenty MMR-NOK, a zároveň potvrdit, že stanovený okruh žadatelů je v souladu se zásadami rovnoprávnosti a nediskriminace dle uvedené legislativy v souladu se zacílením intervencí ROP SV.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena