Závěrečné vyhodnocení realizace Komunikačního plánu ROP SV 2007–2013

Vyhodnocení realizace Komunikačního plánu ROP SV 2007–2013.

Operační program ROP Severovýchod
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace publicita
Rok ukončení 2015
Programové období 2007–2013
Dílčí cíle evaluace:
  1. Analýza povědomí cílových skupin o ROP SV:
Cílem bylo provést hodnocení kvality poskytnutých informací, jejich srozumitelnosti a rozsahu informovanosti cílových skupin Komunikačního plánu ROP SV, včetně jejich informačních zdrojů, s cílem nalézt aktuální hodnoty pro indikátory dopadu informačních a propagačních opatření, tj. změna informovanosti, povědomí, vnímání a postojů cílových skupin. Aktuální hodnoty byly také porovnávány s  hodnotami, které byly zjištěny v  Evaluaci 2010.
  1. Vyhodnocení realizace komunikačních a propagačních aktivit 2011 – 2015 a posouzení, jak dané aktivity přispěly k naplnění globálního a dílčích komunikačních cílů Komunikačního plánu ROP SV.
V rámci tohoto cíle bylo provedeno vyhodnocení realizace komunikačních a propagačních aktivit na základě kritérií 3E a kritérií dopadu, relevance, užitečnosti a udržitelnosti, a to jak ve vztahu k aktivitám realizovaným na základě Komunikačního plánu ROP SV v letech 2011 – 2015, tak ve vztahu k definovaným cílovým skupinám.
 

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena