Vyhodnocení využití dodatečných a realokovaných prostředků do ROP Střední Morava (stav k 1. 2. 2016)

Analýza využití a reálný přínos dodatečných a realokovaných prostředků do ROP Střední Morava schválených v rámci změny č. 2.

Operační program ROP Střední Morava
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace řízení a implementace
Rok ukončení 2016
Programové období 2007–2013
Cílem evaluace bylo analyzovat využití a reálný přínos dodatečných a realokovaných prostředků do ROP Střední Morava schválených v rámci změny č. 2 ROP Střední Morava Evropskou komisí dne 21. 12. 2011 pod č. j. K(2009) 9372 v regionu soudržnosti Střední Morava. Následně bylo cílem srovnat finanční a věcný přínos dodatečných a realokovaných srovnat v rámci dané podoblasti podpory ROP Střední Morava.

Výstupy evaluace budou využity jako podklad pro zpracování Závěrečné zprávy o realizaci ROP Střední Morava v programovém období 2007-2013 v relevantní kapitole / kapitolách / podkapitolách.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena